sunja2_1.jpg

Akcija čišćenja "Šareni autobus" u Sunji

Hrvatska volontira 2018

Udruga IKS

Sunja

Gordana Paton

0998000438

volonteri@udrugaiks.hr

Osnovna škola Sunja

Osnovna škola Sunja, djelatnici i volonteri Volonterskog kluba škole u suradnji s Udrugom IKS i Općinom Sunja organizirali su akciju čišćenja na obalama rijeka Sunja i Sava. Akcija je započela s ukrašavanjem "Šarenog autobusa" koji je za potrebe prijevoza 32 učenika/ica i ostalih sudionika volontera morao biti veseo! Svi mali i veliki volonteri uspješno su uklonili smeće uz rijeke Sunja i Sava, družili se, promicali vrijednosti volonterstva, brigu i odgovornost u svojoj zajednici. 

Broj volontera : 9

Početak volontiranja: 30.05.2018. 19:03

Kraj volontiranja : 30.05.2018. 19:03

Vrijeme volontiranja : 08:00 - 12:00

Ukupno sati: 36.00

Otvoreno za volontiranje: