Dječji

Dječji kutak "Veseli sat"

Hrvatska volontira 2019

Društvo Naša djeca Slatina

Slatina

Sanela Tot

0919164383

dnd.slatina@gmail.com

Šetalište Julija Burgera 5

Dječji kutak "Veseli sat" bio je posvećen najdražim bićima - majkama.

One su nama i najljepše pa su dječica pod mentorstvom volonterki izradila najljepše haljine.

Tijekom radionice i igraonice pjevalo se i igralol.

Broj volontera : 4

Početak volontiranja: 23.05.2019. 18:00

Kraj volontiranja : 23.05.2019. 19:00

Vrijeme volontiranja : 1

Ukupno sati: 16.00

Otvoreno za volontiranje: