Logo

Čišćenje okoliša i uređenje vatrogasnog doma

Hrvatska volontira 2019

Dobrovoljno vatrogasno društvo Vrhovac

Ozalj

Ivana Ferenac Sudac

098/210-462

vrhovacdvd@gmail.com

Vrhovac26b

DVD Vrhovac će volonterskom akcijom urediti okoliš vatrogasnog doma te sanirati kroviše objekta koje je oštećeno uslijed vremenske nepogode. U samom objektu početi će se s uređenjem vatrogasnog spremišta, dok će dio volontera košnjom i spaljivanjem biljnog otpada omogućiti pristup do Zdenca Pećac.

Djeca i mladi očistiti će od smeća 3km dug put koji ide od ulaska u mjesto Vrhovac do centra gdje se nalazi vatrogasni dom i crkva.

Volonterskoj akciji pridružiti će se članovi Kulturno umjetničkog društva "Vrhovac", Sportskog društva "Vrhovac", mještanke i mještani Vrhovca.

Broj volontera : 20

Početak volontiranja: 25.05.2019. 08:00

Kraj volontiranja : 25.05.2019. 13:00

Vrijeme volontiranja : 09-14

Ukupno sati: 100.00

Otvoreno za volontiranje: