test

Informatička radionica

Hrvatska volontira 2019

udruga Centar za kulturu dijaloga

Rijeka

Martina Birt

0959066103

mojemjestopodsuncem@cekade.hr

Blaža Polića 2, 3. kat desno

<p>Djeca su učila o uređivanju teksta - radu u aplikacijiWordPad. Zavr&scaron;na evaluacija aktivnosti provedena je crtežom djece.</p>

Broj volontera : 2

Početak volontiranja: 22.05.2019. 17:00

Kraj volontiranja : 22.05.2019. 18:00

Vrijeme volontiranja : 17:00-18:00

Ukupno sati: 2.00

Otvoreno za volontiranje: