okoliš_1181x787.jpg

"ZAJEDNO ZA LJEPŠI OKOLIŠ ŠKOLE"

Hrvatska volontira 2019

Udruga za pomoć osobama s IT Jaglac Orahovica

Orahovica

Lidija Petrović

033674110

udruga.jaglac@gmail.com

Trg Tina Ujevića 1

22. svibnja održana je volonterska akcija "Zajedno za ljepši okoliš škole" u kojoj su sudjelovali korisnici i djelatnici udruge Jaglac i učenici i djelatnici SŠ Stjepan Ivšić Orahovica.  Volonteri su sakupljali otpad i razvrstavali ga u spremnike zelenog otoka u blizini osnovne i srednje škole. Ovom akcijom dali su doprinos održivom gospodarenju otpadom. 

Broj volontera : 40

Početak volontiranja: 22.05.2019. 11:00

Kraj volontiranja : 22.05.2019. 13:00

Vrijeme volontiranja : 11-13

Ukupno sati: 80.00

Otvoreno za volontiranje: Svi zainteresirani građani koji žele sudjelovati u volonterskoj akciji mogu nam se pridružiti.