okoliš_1181x787.jpg

"ZAJEDNO ZA LJEPŠI OKOLIŠ ŠKOLE"

Hrvatska volontira 2019

Udruga za pomoć osobama s IT Jaglac Orahovica

Orahovica

Lidija Petrović

033674110

udruga.jaglac@gmail.com

Trg Tina Ujevića 1

Organizacijom inkluzivne i korporativne volonterske akcije očistiti ćemo okoliš škole. Volonteri će sakupljati otpad i razvrstati ga u spremnike zelenog otoka u blizini osnovne i srednje škole. Ovom akcijom ćemo dati doprinos održivom gospodarenju otpadom. U akciji će sudjelovati: korisnici i djelatnici udruge Jaglac, volonteri školskog volonterskog kluba i djelatnici SŠ Stjepan Ivšić Orahovica.

Broj volontera : 30

Početak volontiranja: 22.05.2019. 11:00

Kraj volontiranja : 22.05.2019. 13:00

Vrijeme volontiranja : 11-13

Ukupno sati: 60.00

Otvoreno za volontiranje: Svi zainteresirani građani koji žele sudjelovati u volonterskoj akciji mogu nam se pridružiti.