test

„Zajedništvom za očuvanje kulturne i prirodne baštine“

Hrvatska volontira 2019

Udruga za očuvanje kulturne i prirodne baštine Zora Prilišće 1925

Netretić

Nikola Volović

098 364 047

zora@prilisce.hr

Srednje Prilišće 2, 47271 Netretić

I ove godine, sada već tradicionalno, Udruga Zora planira uređivati prostor oko kapele Sv. Leonarda i groblja, ali ovog puta u suradnji s DVD-om Prilišće, Vijećem Mjesnog odbora Prilišće te Župnim ekonomskim vijećem. Navedena aktivnost održat će se 25.05.2019.g. od 8 do 20 sati s pauzom za ručak od 12 do 14 sati.

Osim toga, planira se od 22. do 23.05. postavljanje informacijske ploče o važnoj povijesti čitave Župe (hrvatski-engleski) te uređenje okoliša oko vatrogasnog doma s težištem čišćenja suhozida i ogradnih kamena na povijesnoj cesti Lujzijani. Za 24.05. planira se uređenje i proširenje parkirališta između crkve i škole, (Općina Netretić osigurati će 25 m3 pijeska za nasipavanje).

Broj volontera : 35

Početak volontiranja: 22.05.2019. 08:00

Kraj volontiranja : 25.05.2019. 20:00

Vrijeme volontiranja : 8-12 i 14-20

Ukupno sati: 1050.00

Otvoreno za volontiranje: