kamp

Volonterska akcija "Kamp za 5"

Hrvatska volontira 2019

Udruga za mlade Alfa Albona

Labin

Jelena Batelić

0958465656

alfa.albona@gmail.com

Kamp Tunarica - Alfa Albona

Dana 18. svibnja 2019. godine Udruga za mlade Alfa Albona organizira volontersku akciju "Kamp za 5" u kojoj će 12 volontera pomoći pri uređivanju ljetnog kampa za mlade u Tunarici (košnja trave, priprema terena za postavljanje šatora, popravak suhozida i ograde oko terena, čišćenje smeća i odvoz otpada...) nakon čega slijedi neformalno druženje i roštiljada. 

Broj volontera : 12

Početak volontiranja: 24.05.2019. 10:00

Kraj volontiranja : 24.05.2019. 18:00

Vrijeme volontiranja : 10-18

Ukupno sati: 80.00

Otvoreno za volontiranje: