test

Radionica izrade tradicionalnih suvenira i ukrasa

Hrvatska volontira 2019

Kulturno umjetničko društvo Antun Klasinc Lasinja

Lasinja

Terezija Vidak

099 685 4082

kud.lasinja@gmail.com

Lasinja, Trg hrvatskih branitelja

Izrada tradicionalnih suvenira i ukrasa Lasinjskog kraja u svrhu promocije Društva.

Broj volontera : 25

Početak volontiranja: 24.05.2019. 17:00

Kraj volontiranja : 24.05.2019. 20:00

Vrijeme volontiranja : 3

Ukupno sati: 75.00

Otvoreno za volontiranje: da