46086783_2021525897908284_3075998956841336832_o.jpg

Nijedan početak nije lak, pripremam se da budem đak

Hrvatska volontira 2019

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Vretenac Slatina

Slatina

Patricija Karaman

091/153-1349

uosit.vretenac@gmail.com

Dobriše Cesarića 24, 33520 Slatina

U sklopu projekta "Nijedan početak nije lak, pripremam se da budem đak" Udruga Vretenac provodi radionice pripreme za školu u sklopu kojih se provode i logopedski postupci, 

Radionice su namijenje djeci u procesu odgode upisa u prvi razred koja žive u području bez vrtića te čiji su roditelji korisici Centra za socijalnu skrb Slatina. 

Uz voditelje aktivnosti, na radionicama u radu s djecom sudjeluju i volonteri kao pomoć i podrška djeci. 

S djecom se uz aktivnosti pripreme za školu, učenje obika, boja, prostornih odnosa, rade predvježbe za čitanje i pisanje, razvija se gruba i fina motorika, potiče timski rad, razvija kreativnost, govor i intelektualne sposobnosti, 

U aktivnostima radioce sudjelovat će 8 do 10 djece. 

Broj volontera : 2

Početak volontiranja: 22.05.2019. 17:00

Kraj volontiranja : 22.05.2019. 20:00

Vrijeme volontiranja : od 17 do 20 sati

Ukupno sati: 6.00

Otvoreno za volontiranje: