Utvrđivanje statusa korisnika uz priloženu dokumentaciju, novih i koji trebaju produžiti primanje pakete

Broj volontera : 2

Početak volontiranja: 22.05.2019. 16:30

Kraj volontiranja : 23.05.2019. 20:00

Vrijeme volontiranja : 16:30-20:00

Ukupno sati: 7.00

Otvoreno za volontiranje: