Utvrđuje se status ako je novi korisnik sa priloženom dokumentacijom i potvrđuju se dosadašnji nakon isteka iskaznice. Ako je potrebno korisnicima, imamo pravnika i psihologa. 

Broj volontera : 2

Početak volontiranja: 22.05.2019. 16:30

Kraj volontiranja : 23.05.2019. 20:00

Vrijeme volontiranja : 16:30-20:00

Ukupno sati: 14.00

Otvoreno za volontiranje: