test

Informativna predavanja o pravima potrošača

Hrvatska volontira 2019

Dalmatinski potrošač

Split

Nela Kovačević

+385 91 2000 903

dalmatinskipotrosac99@gmail.com

Iločka 6. Split

Organizacija i provedba informativnih predavanja o pravima potrošača koje provode educirani članovi udruge i stručnjaci za pojedina područja. 

Uloga volontera je sudjelovati na samom predavanju te pomoći u podjeli evaluacijskih listića prisutnima, fotografirati i pomoći uređenju prostora prije i poslije predavanja. 

Predavanja se odvijaju u Gradu Splitu, u gradskim kotarevima i planira se desetak predavanja do kraja godine na temu: "Potrošači digitalog doba" 

 

 

Broj volontera : 10

Početak volontiranja: 20.05.2019. 13:33

Kraj volontiranja : 13.06.2019. 15:39

Vrijeme volontiranja : 17- 19 sati

Ukupno sati: 20.00

Otvoreno za volontiranje: Pozivamo mlade željne znanja da se priključe udruzi za zaštitu potrošača i saznaju korisne informacije o zaštiti vlastitih potrošačkih prava.