test

Izrada ukrasa tehnikom šlinganja

Hrvatska volontira 2019

Kulturno umjetničko društvo Paurija

Netretić

Mateja Polović

0995179178

kudpaurija@gmail.com

Dubravci

Volonteri KUD-a će izrađivati ukrase koji će služiti kao poklon na gostujućim nastupima. Tom prigodom izradit će se ukrasi tehnikom šlinganja.

Broj volontera : 10

Početak volontiranja: 25.05.2019. 15:00

Kraj volontiranja : 25.05.2019. 18:00

Vrijeme volontiranja : 15.18

Ukupno sati: 30.00

Otvoreno za volontiranje: