IMG_20190525_185819.jpg

Izrada ukrasa tehnikom šlinganja

Hrvatska volontira 2019

Kulturno umjetničko društvo Paurija

Netretić

Mateja Polović

0995179178

kudpaurija@gmail.com

Dubravci

Aktivnosti izrade ukrasa koje će KUD nositi kao poklon na nastupe odazvale su se 4 volonterke koje su tehnikom šlinganja izradile ukrase.

Broj volontera : 4

Početak volontiranja: 25.05.2019. 15:00

Kraj volontiranja : 25.05.2019. 18:00

Vrijeme volontiranja : 15.18

Ukupno sati: 6.00

Otvoreno za volontiranje: