20180111_185941

Pripovjedač/ica priča za laku noć

Hrvatska volontira 2019

Udruga za promicanje dobrobiti djece Portić

Rijeka

Iva Horvat Maškarin

091 3550000

udruga.portic.rijeka@gmail.com

Trg svete Barbare 5

Tijekom održavanja manifestacije Hrvatska volontira odvijao se projekt "Pripovjedač/ica priča za laku noć" u Dječjoj bolnici Kantrida prema uobičajenim aktivnostima. Volonteri tete i barbe pričalice su od 19 do 20 sati odlazili na Odjel hematonkologije, Kliniku za dječju kirurgiju, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i Odjel pulmologije Dječje bolnice Kantrida u Rijeci  te djeci čitali priče za laku noć. Svakoga dana je ovih pet odjela posjećivalo po troje volontera (svaki odjel po tri) te donosilo djeci priče, slikovnice i ostale aktivnosti kojima se nastoje ublažiti posljedice hospitalizacije djece.

Broj volontera : 52

Početak volontiranja: 22.05.2019. 19:00

Kraj volontiranja : 25.05.2019. 20:00

Vrijeme volontiranja : 19-20

Ukupno sati: 52.00

Otvoreno za volontiranje: Pozivamo potencijalne volontere da ispune pristupnicu za volontere koja se nalazi na mrežnim stranicama udruge Portić te da ispunjenu prijavnicu pošalju na udruga.portic.rijeka@gmail.com.