test

Sadnja eksperimentalnog vinograda u Škaljevici

Hrvatska volontira 2019

Grad Ozalj

Ozalj

Toni Šarić

047/731-066

ozaljgrad@gmail.com

Škaljevica

U suradnji sa Agronomskim fakultetom Zagreb već treću godinu provodimo projekt Autohtone sorte Ozaljsko-vivodinskog vinogorja. Dio aktivnosti je sadnja vinograda u kojem će biti autohtone sorte, oko 50 trsova koje ćemo posaditi i započeti revitalizaciju. Na našem području otkriveno je 9 autohtonih sorti grožda.

 

Broj volontera : 15

Početak volontiranja: 20.05.2019. 10:00

Kraj volontiranja : 20.05.2019. 15:00

Vrijeme volontiranja : 10-15

Ukupno sati: 5.00

Otvoreno za volontiranje: Akcija je otvorenog tipa, za sve koji žele znati nešto više o vinogradarstvu.