volonterka-volonteri-655x381.jpg

Velika volonterska akcija - zajedno za čišći Drniš

Hrvatska volontira 2019

Udruga mladih Mladi u EU

Drniš

Sanja Barišić

099 576 2094

sanja.barisic@mladi-eu.hr

Prilaz tvornici 41 22 000 Šibenik

 

Izvještaj

o obilježavanju nacionalne manifestacije „HRVATSKA VOLONTIRA 2019“

u Drnišu, 23. svibnja 2019. godine

 

Dana 23. svibnja Udruga mladih „Mladi u EU“ i njen Volonterski centar „POZITIVA“ su proveli „Veliku“ volontersku akciju  u gradu Drnišu u svrhu obilježavanja nacionalne manifestacije „HRVATSKA VOLONTIRA 2019“. Zajedno sa učenicima S.Š. Ivana Meštrovića – Drniš te zaposlenicima i volonterima Udruge mladih „Mladi u EU“ čistio se i uređivao prostor oko dviju zgrada S.Š. Ivana Meštrovića u Drnišu te dječji park.  Provedenom akcijom uklonilo se zaraslo bilje, suho granje i lišće, nakupljeno smeće (plastične vrećice, omoti od hrane, opušci, suho granje i lišće itd.) čime se  očistio i uredio prostor koji građani grada Drniša svakodnevno koriste.

Nakon čišćenja i uređivanja zaposlenica Udruge mladih „Mladi u EU“ Sanja Barišić koja je ujedno i voditeljica Volonterskog centra „POZITIVA“ zajedno sa volonterkom iz Italije Irenom Manca su održale predavanje „Volontiranje je COOL“ učenicima 3. razreda S.Š. Ivana Meštrovića – Drniš putem kojeg su ih informirali o volonterstvu općenito, o prednostima i beneficijama volonterskog angažmana, kako za pojedinca tako i za cijelu zajednicu, radu i djelovanju jedinog lokalnog volonterskog centra „POZITIVA“ na području Šibensko-kninske županije te o samoj manifestaciji „HRVATSKA VOLONTIRA“.

 

 

 

 

Broj volontera : 48

Početak volontiranja: 23.05.2019. 10:00

Kraj volontiranja : 23.05.2019. 14:00

Vrijeme volontiranja : 10:00 - 14:00

Ukupno sati: 192.00

Otvoreno za volontiranje: