test

Volonterska akcija „ Zajedno u prirodi“

Hrvatska volontira 2019

Bebrinska udruga mladih

Bebrina

Martina Stepić

0994091275

bebrinska.udruga.mladih@gmail.com

Bebrina, 35254 Bebrina

<p><strong>IZVJE&Scaron;TAJ O PROVEDENOJ AKCIJI</strong></p> <p>Bebrinska udruga mladih oodržala je Volontersku akciju &bdquo;Zajedno u prirodi&ldquo; dana 24.05.2019. godine od 16:00 &ndash; 19:00 sati.</p> <p>Akcija je zbog vremenskih uvjeta bila promijenjena sa 23.05. na 24.05.2019.</p> <p>Akcija je obuhvaćala sljedeće aktivnosti:</p> <p>1. Či&scaron;ćenje i uređenje dječjeg igrali&scaron;ta (ko&scaron;enje trave, bojanje sprava i obnova dotrajalih)</p> <p>2. Uređenje odbojka&scaron;kog igrali&scaron;ta</p> <p>3. Uređenje pje&scaron;čanika za djecu</p> <p><strong>Sudionici ove volonterske akcije bili su:</strong></p> <p>21 volonter (predstavnici OCD-a, roditelji, djeca, privatni sektor, stanovnici Bebrine)</p>

Broj volontera : 21

Početak volontiranja: 23.05.2019. 16:00

Kraj volontiranja : 23.05.2019. 19:00

Vrijeme volontiranja : 16:00-19:00 sati

Ukupno sati: 63.00

Otvoreno za volontiranje: Volonteri će biti članovi Bebrinske udruge mladih, predstavnici udruga i drugih organizacija s područja Općine Bebrina. Isto tako uključiti će se mladi aktivisti koji iskažu interes. U aktivnostima će biti prisutna i djeca kako bi bila potaknuta primjerom starijih na odgovorno ponašanje, očuvanje okoliša i kvalitetno druženje i korištenje slobodnog vremena.