Game

Game Fest - sport kao alat za prihvaćanje drugih i drugačijih!

Hrvatska volontira 2019

Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis

Ozalj

Petra Cule

091/5400205

vck@vallis-colapis.hr

Kurilovac 1

Game Fest je aktivnost koju su osmislili armenski volonteri, Raffi i Ashot, koji se nalaze na dugoročnoj volonterskoj službi u Ozlju, Hrvatskoj. Raffi i Ashot u Ozlju su u sklopu ALIVE - Act, Learn, Improve, Volunteer, Empower projekta kojeg financira Europska komisija kroz Erasmus+ program. 

Kroz volontersku aktivnost Game Fest, Raffi i Ashot će učenicima i mladima pokazati neke tradicionalne armenske igre na otvorenom. Na taj način ćemo poraditi na širenju svijesti o drugim kulturama, zemljama i običajima. Cilj je ovakve aktivnosti pokazati djeci i mladima kako kroz sport možemo biti različiti, ali ipak jednako i ravnopravno sudjelovati. Sport kao alat za prihvaćanje drugih i drugačijih!

Aktivnost će se održati u suradnji s Osnovnom školom Slava Raškaj iz Ozlja. 

Broj volontera : 4

Početak volontiranja: 20.05.2019. 08:00

Kraj volontiranja : 20.05.2019. 12:00

Vrijeme volontiranja : 8-12

Ukupno sati: 16.00

Otvoreno za volontiranje: Otvoreno za volontiranje.