test

Game Fest - sport kao alat za prihvaćanje drugih i drugačijih!

Hrvatska volontira 2019

Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis

Ozalj

Petra Cule

091/5400205

vck@vallis-colapis.hr

Kurilovac 1

<p>Volonterska aktivnost <strong>&quot;Game Fest - Sport kao prihvaćanje drugih i drugačijih!&quot;</strong> održala se 20. svibnja 2019. godine u suradnji s ozaljskom &scaron;kolom, odnosno učenicima. Kroz navedenu aktivnost, armenski su EVS volonteri održali interaktivnu i interkulturalnu radionicu gdje su predstavili tradicionalne armenske sportske igre na otvorenom. Cilj radionice bio je poraditi na kulturalnoj osvije&scaron;tenosti i učenju novih i drugačijih aktivnosti, a na taj način i &scaron;irenje otvorenosti prema drugima i drugačijima.</p> <p>Uz to &scaron;to su predstavili tradicionalne armenske sportske igre prezentirali su i svoju državu te neke specifičnosti. Na ovaj smo način spojili kulturalno učenje te zdrav život provev&scaron;i dan u prirodi.&nbsp;</p>

Broj volontera : 4

Početak volontiranja: 20.05.2019. 08:00

Kraj volontiranja : 20.05.2019. 12:00

Vrijeme volontiranja : 8-12

Ukupno sati: 16.00

Otvoreno za volontiranje: Otvoreno za volontiranje.