skola.jpg

Čišći okoliš za novouređenu dvoranu

Hrvatska volontira 2019

Srednja škola Marka Marulića Slatina

Slatina

Silvija Štimac

098 648 855

silvija.stimac@gmail.com

Trg Ruđera Boškovića 16

Uređenje okoliša školske dvorane, vanjskih igrališta i staza nakon završetka radova na dvorani. Članovi volonterskog kluba će u suradnji s profesorima TZK urediti vanjska igrališta i okoliš dvorane kako bi sportske i rekreativne aktivnosti bile još ugodnije.

Broj volontera : 15

Početak volontiranja: 23.05.2019. 14:12

Kraj volontiranja : 24.05.2019. 14:12

Vrijeme volontiranja : 9 -12

Ukupno sati: 45.00

Otvoreno za volontiranje: Otvoren poziv svim zainteresiranima!