csm_WhatsApp_Image_2018-12-02_at_20.48.03_861aefdefa.jpeg

Izgradnja biciklističkog poligona (Pump Track) i uređenje okoliša škole

Hrvatska volontira 2019

Osnovna škola Braća Ribar

Sisak

Gabrijela Kramarić Eid

0912650222 044570208

ured@os-braca-ribar-sk.skole.hr

Zagrebačka 8a, Sisak

Dana 24. svinja 2019. godine organizirali smo volontersku akciju izgradnje biciklističke staze (Pump track) i uređenja okoliša škole (sadnja novih sadnica cvijeća i stabala, presađivanje već posađenog cvijeća, bojanje klupa, priprema (šmirglanje) za bojanje sjenice pred školom i slično). Na žalost, zbog loših vremenskih uvjeta koji traju već duže vrijeme nismo za akciju uspjeli dobiti naručenu zemlju za izgradnju biciklističke staze pa smo proveli samo djelomično od planiranog. U volonterskoj akciji su sudjelovali učenici volonteri od 4. do 8. razreda naše škole te 7 učitelja (četiri voditeljice volonterskog kluba te tri učitelja-volontera). Nastavak ove akcije, tj. izgradnju biciklističke staze, planiramo provesti ponovno kao volontersku akciju po završetku nastave, točnije 26. lipnja.

Broj volontera : 64

Početak volontiranja: 24.05.2019. 08:00

Kraj volontiranja : 24.05.2019. 14:00

Vrijeme volontiranja : 08:00 - 14:00

Ukupno sati: 320.00

Otvoreno za volontiranje: Nema potrebe za vanjskim volonterima