csm_WhatsApp_Image_2018-12-02_at_20.48.03_861aefdefa.jpeg

Izgradnja biciklističkog poligona (Pump Track) i uređenje okoliša škole

Hrvatska volontira 2019

Osnovna škola Braća Ribar

Sisak

Gabrijela Kramarić Eid

0912650222 044570208

ured@os-braca-ribar-sk.skole.hr

Zagrebačka 8a, Sisak

Učenici članovi školskog volonterskog kluba "Sunce" će u suradnji s članovima tri biciklističke udruge grada Siska raditi na izgradnji biciklističkog poligona (tzv. Pump track-a) na travnatom igralištu u neposrednoj okolini škole. Također, uređivat će se okoliš škole (nastavak na volontersku akciju koja se održala 10. travnja ove godine) kada su se izradile nove cvjetne gredice. Ovom prilikom će se uz "osvježavanje" već postojećih cvjetnih gredica urediti i nove te će se obojiti klupe i kante za smeće u školskom dvorištu.

Broj volontera : 50

Početak volontiranja: 24.05.2019. 08:00

Kraj volontiranja : 24.05.2019. 14:00

Vrijeme volontiranja : 08:00 - 14:00

Ukupno sati: 6.00

Otvoreno za volontiranje: Nema potrebe za vanjskim volonterima