dekica-za-snove-djeca-na-dekama-uzivala-u-citanju-knjiga-uz-jezero-bundek-b412a31ae100238e328395ba233bc2e9_gallery_single_view.jpg

DEKICA ZA SNOVE

Hrvatska volontira 2019

Smijesak za sve

Zagreb

Marijana Jergović

091 7223 883

smijesak.za.sve@gmail.com

Grad Zagreb, Laduč, Sesvete, Dugo Selo, Varaždin

Treću godinu zaredom, u suradnji s 15 osnovnih i srednjih škola te dječjih vrtića, organizirat ćemo volontersku akciju "Dekica za snove". Akcija će se održati 24. 5. 2018. od 12 do 14 sati, na zelenim površinama grada Zagreba i šire okolice, s ciljem poticanja djece i mladih na čitanje i volontiranje. 

Pedeset volontera iz udruge Smiješak za sve, volontera iz poslovnog sektora (INA d.d., Addiko Bank d.d. i Pwc d.o.o.) te poznati gosti (pjevačice, glumci i glumice) okupit će se u parkovima te prekrasnim pričama i dobrom voljom potaknuti djecu i mlade na čitanje i volontiranje!

Predviđa se sudjelovanje više od 700 djece iz osnovnih i srednjih škola te dječjih vrtića grada Zagreba i šire okolice. Djeca i mladi će s volonterima čitati sjedeći na Smiješkovim plavim dekicama u lokalnim parkovima i na drugim zelenim površinama. Na svim lokacijama čitat će se poznate priče i ulomci iz romana te će biti promovirana kultura volontiranja, razmjena ideja i ljubavi prema pisanoj riječi. Djeca i mladi aktivno će se uključiti u sve aktivnosti te će jedni drugima čitati naglas, raspravljati o raznim književnim djelima, volontiranju i svojoj motivaciji za sudjelovanjem.

Broj volontera : 50

Početak volontiranja: 24.05.2019. 12:00

Kraj volontiranja : 24.05.2019. 14:00

Vrijeme volontiranja : 12:00 - 14:00

Ukupno sati: 100.00

Otvoreno za volontiranje: