Sportski

Sportski turnir u Domu za starije Alfredo Štiglić Pula

Hrvatska volontira 2019

Volonterski centar Istra

Pula (Pola)

Aleksandra Lera

+ 385 97 671 3214

vci@vci.hr

Krležina 33

Klub volontera Gimnazije Pula, uz podršku Volonterskog centra Istra, organizira volontersku akciju u Domu za starije Alfredo Štiglić Pula.

U aktivnost će se uključiti volonteri volonterke iz Kluba volontera Gimnazije Pula te iz Kluba mladih volontera kojeg vode Volonterski centar Istra i udruga ZUM.

Volonteri/ke će sudjelovati na sportsko-rekreativnom turninu s korisnicima/cama Doma za starije Alfredo Štiglić Pula u nekoliko disciplina i na taj način upoznati korisnike/ce, steći uvid u njihovu perspektivu života i aktivnosti te svojim sudjelovanjem uljepšati im svakodnevnicu.

Broj volontera : 15

Početak volontiranja: 24.05.2019. 09:30

Kraj volontiranja : 24.05.2019. 12:00

Vrijeme volontiranja : 09:30 - 12:00

Ukupno sati: 37.50

Otvoreno za volontiranje: