Sportski

Sportski turnir u Domu za starije Alfredo Štiglić Pula

Hrvatska volontira 2019

Volonterski centar Istra

Pula (Pola)

Aleksandra Lera

+ 385 97 671 3214

vci@vci.hr

Krležina 33

Klub volontera Gimnazije Pula je, uz podršku Volonterskog centra Istra, organizirao volontersku akciju u Domu za starije Alfredo Štiglić Pula.

U aktivnost se uključilo 6 volontera/ki iz Kluba volontera Gimnazije Pula te 2 mladih iz Kluba mladih volontera kojeg vode Volonterski centar Istra i udruga ZUM.

Volonteri/ke su sudjelovati na sportsko-rekreativnom turninu s korisnicima/cama Doma za starije Alfredo Štiglić Pula u disciplinama viseće kuglane, bacanja kolutova, bacanja lopte u koš te pikada. Na taj način mladi volonteri/ke imali su priliku upoznati  korisnike/ce, steći uvid u njihovu perspektivu života i aktivnosti te svojim sudjelovanjem uljepšati im svakodnevnicu. Neki mladi su iskazali želju i za ponovnim dolaskom te češćim volontiranjem u Domu.

Broj volontera : 8

Početak volontiranja: 24.05.2019. 09:30

Kraj volontiranja : 24.05.2019. 12:00

Vrijeme volontiranja : 09:30 - 12:00

Ukupno sati: 24.00

Otvoreno za volontiranje: