test

Hrvatska volontira

Hrvatska volontira 2019

SLAVONSKI HRAST

Osijek

Zlatko Nikšić

091 9201 501

slavonski.hrast@os.t-com.hr

31000 Kaštelanska 42b

A) Sastanak sa volonterima koji će volontirati na izviđačkom ljetnom kampu Prvić 2019.

B) Postavljanje, obrada i ličenje novih dasaka na klupe i stolove u Izvđačkom parku Bajer na JUG-u II Osijek 

Broj volontera : 18

Početak volontiranja: 23.05.2019. 21:40

Kraj volontiranja : 25.05.2019. 21:40

Vrijeme volontiranja : 09-15

Ukupno sati: 108.00

Otvoreno za volontiranje: