IMG_20190502_094538.jpg

Zelena čistka

Hrvatska volontira 2019

Osnovna škola Jabukovac

Petrinja

Jadranka Novak

0989662704

ured@os-jabukovac.skole.hr

Jabukovac 34

U Osnovnoj školi Jabukovac 22.5.2019. provela se Zelena čistka, akcija u kojoj su učenici, djelatnici i roditelji naše škole sudjelovali u uređenju školskog dvorišta i okoliša. Učenici su radili u nekoliko grupa pod vodstvom svojih učitelja. Jedna grupa bojala je stolove i klupe koji se nalaze ispred škole. Druga grupa sadila je začinsko bilje, uređivala vrt, kompostište te su instalirali hotel za kukce. Naši najmlađi učenici sadili su cvijeće u tegle, uređivali cvjetnjak uz ogradu te sudjelovali u recikliranju starog papira. Još jedna grupa skupljala je grane i smeće koje se našlo na dvorištu. 

Broj volontera : 72

Početak volontiranja: 22.05.2019. 09:00

Kraj volontiranja : 22.05.2019. 13:00

Vrijeme volontiranja : 9-13

Ukupno sati: 288.00

Otvoreno za volontiranje: