test

Veliki čitaju malima

Hrvatska volontira 2019

Osnovna škola Jabukovac

Petrinja

Jadranka Novak

0989662704

ured@os-jabukovac.skole.hr

Jabukovac 34

Akcijom Veliki čitaju malima želi se učenike Osnovne škole Jabukovac potaknuti na razvoj čitalačkih navika. Akcija bi se provodila tako da bi učenici koji idu u više razrede osnovne škole i koji su dobro usvojili vještinu čitanja sudjelovali u čitanju lektire ili drugih djela učenicima nižih razreda te onima koji nemaju usvojene i razvijene čitalačke navike. Čitanje bi se provodilo u školskoj knjižnici u ugodnoj i opuštenoj atmosferi kako bi učenike što više zainteresirali i učinili im čitanje interesantnim i zabavnim. Cijelu akciju uz pomoć volontera koordinirala bi školska knjižničarka zajedno s učiteljicama nižih razreda, učiteljicom Hrvatskog jezika te školskom pedagoginjom.

Ovom akcijom želi se potaknuti učenike nižih razreda na usvajanje pozitivnih čitalačkih navika. Također se želi pomoći učenicima koji su slabije ovladali vještinom čitanja u obradi određenih lektirnih djela i poticanju zanimanja za čitanje knjiga. Smatramo da razvojem vještine čitanja obogaćujemo učenike i kod njih razvijamo pozitivan stav prema knjigama i čitanju općenito te širimo njihove vidike i znanje.

Akcija bi učenicima koji imaju poteškoća pri obradi lektirnih djela pružila pomoć tako što bi volonteri čitali određene lektirne sadržaje i time pomagali u razumijevanju i usvajanju sadržaja. Također bi učenici nižih razreda stvorili pozitivne čitalačke navike što bi im olakšalo daljnje usvajanje vještine čitanja te usmenog i pismenog izražavanja. Sve to bi kod naših učenika dovelo do povećanog zadovoljstva u ostvarivanju školskih zadataka i pozitivne slike o sebi i svojim mogućnostima.

Broj volontera : 4

Početak volontiranja: 24.05.2019. 08:00

Kraj volontiranja : 24.05.2019. 08:45

Vrijeme volontiranja : 8:00-8:45

Ukupno sati: 4.00

Otvoreno za volontiranje: