DSC03970.JPG

Anketiranje mladih o vrednovanju volonterstva kroz kompetencije stečene volontiranjem

Hrvatska volontira 2015.

Volonterski centar Osijek

Osijek

Jelena Kamenko

031 211 306

info@vcos.hr

L. Jagera 12, Osijek

Volonterke Volonterskog centra Osijek anketirale su mlade u dobi od 15 do 30 godina, a tema ankete je prepoznavanje kompetencija stečenih volontiranjem.

Broj volontera : 3

Početak volontiranja: 18.05.2015. 10:00

Kraj volontiranja : 23.05.2015. 13:00

Vrijeme volontiranja : 10-13

Ukupno sati: 6.00

Otvoreno za volontiranje: