Fotografija

Družimo se s kokotom

Hrvatska volontira 2019

Mreža udruga Zagor

Zabok

Nikolina Bertol

0912226350

mreza@zagor.info

Trg svete Jelene 6, Zabok

Mreža udruga Zagor uključila se u obilježavanje manifestacije Hrvatska volontira

Mreža udruga Zagor zajedno s Osnovnom školom Ksaver Šandor Gjalski je u sklopu manifestacije 22. svibnja 2019. godine provela volontersku akciju „Družimo se s kokotom“. U provedbu volonterske akcije uključili su se 17 volontera/ki školskog volonterskog kluba „Gjalski“ Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskog iz Zaboka i dva EVS-a volontera Mreže udruga Zagor. Svi zajedno uređivali su okoliš ispred osnovne škole kako bi vanjski prostor škole učinili ugodnijim i ljepšim.

Broj volontera : 19

Početak volontiranja: 20.05.2019. 10:30

Kraj volontiranja : 20.05.2019. 12:30

Vrijeme volontiranja : 10,30-12,30

Ukupno sati: 38.00

Otvoreno za volontiranje: