hands-map-palm-world-map-creative.jpg

"VIŠE CVIJEĆA - MANJE SMEĆA"

Hrvatska volontira 2019

Udruga Žene kosovske doline

Knin

Radmila Drezga

091 902 77 10

drezga.radmila@gmaol.com

Uzdolje polje 35 22 300 Knin

Kroz akciju se planira uređenje javnog prostora koji će služiti za igru i druženje 40-ro djece i mladih. Prostor će se očistiti od korova, isfrezati, posijati trava za gaženje, posaditi cvijeće, postaviti klupe, postaviti vanjski koš, postaviti koš za smeće kojeg će oslikati djeca. 

U akciji će učestvovati djeca, mladi i roditelji.

Broj volontera : 15

Početak volontiranja: 20.05.2019. 10:00

Kraj volontiranja : 21.05.2019. 17:00

Vrijeme volontiranja : 11-17

Ukupno sati: 150.00

Otvoreno za volontiranje: Pozivamo sve zainteresirane da se uključe u našu akciju uređenja okoliša za ljepše i bezbrižnije djetinjstvo.