test

DRUŽENJE I IGRANJE DRUŠTVENIH IGARA S KORISNICIMA DOMA ZA DJECU VRBINA U SISKU

Hrvatska volontira 2019

Agencija lokalne demokracije Sisak

Sisak

Paula Raužan, predsjednica

044 521 227

vcs@lda-sisak.hr

S. i A. Radića 2a, 44000 Sisak

Agencija lokalne demokracije Sisak organizirat će volontersku akciju u Domu za djecu Vrbina Sisak.

U volontersku akciju bit će uključeni volonteri Agencije lokalne demokracije Sisak te volonteri Udruge za promicanje inkluzije Sisak koji će sudjelovati u volonterskoj akciji u vidu druženja i igranja društvenih igara s korisnicima Doma.

Broj volontera : 10

Početak volontiranja: 23.05.2019. 17:00

Kraj volontiranja : 23.05.2019. 19:00

Vrijeme volontiranja : 17:00 - 19:00

Ukupno sati: 20.00

Otvoreno za volontiranje: