test

Videća pratnja na edukativno predavanje

Hrvatska volontira 2019

udruga slijepih karlovačke županije

Karlovac

Verna Župec

047614242

udrugaslijepihkazupanije@gmail.com

Strossmayerov trg 2

Dana 24. svibnja 2019.Udruga slijepih Karlovačke županije će u svojim prostorijama organizirati Edukativno predavanje iz područja prevencije bolesti i zaštite zdravlja, za 20 članova Udruge. Tom prilikom će kao videća pratnja korisnicima, sudjelovati dva volontera. Oni će pomoći korisnicima prilikon prijevoza i pratnje na predavanje.

Broj volontera : 2

Početak volontiranja: 24.05.2019. 09:00

Kraj volontiranja : 24.05.2019. 12:00

Vrijeme volontiranja : 09:00 - 12:00

Ukupno sati: 8.00

Otvoreno za volontiranje: