Sjeverni

Kistom kroz vrtnu učionicu

Hrvatska volontira 2019

Osnovna škola Grohote

Grohote

Dragana Đurić, Tanja Kardum, Vana Cecić, Bruna Ovčar

0996078111

ured@os-grohote-solta.skole.hr

Podkuća 28

Volonterskom aktivnošću „Kistom kroz vrtnu učionicu“  Osnovna škola Grohote organizira radionice oslikavanja murala u dijelu školskog dvorišta koji se koristi kao vrtna učionica.

Cilj ovogodišnje aktivnosti je oživiti pretežno sive zidove školske zgrade i dvorišta kroz radionice oslikavanja i kreativnog izražavanja učenika.

Broj volontera : 30

Početak volontiranja: 22.05.2019. 08:00

Kraj volontiranja : 24.05.2019. 12:00

Vrijeme volontiranja : 9:00 - 15:00

Ukupno sati: 60.00

Otvoreno za volontiranje: Roditelji zainteresirani za aktivnost.