11063109_10153168622629645_1902732449_n.jpg

Terapija pomoću konja

Hrvatska volontira 2015.

Udruga Pegaz Rijeka

Rijeka

Mirjana Stojnović

0998010576

pegaz.rijeka@gmail.com

Put pod Rebar 10

Sudjelovanje u programu terapije pomoću konja za djecu s teškoćama u razvoju (kao vodič konja ili pratnja), pomoćni poslovi pripreme terapijskih konja, uređenje terapijskog prostora (postavljanje didaktičkog materijala, jahaćeg poligona, održavanje čištoće jahališta), održavanje jahaće opreme

Broj volontera : 10

Početak volontiranja: 07.05.2015. 13:09

Kraj volontiranja : 22.05.2015. 13:09

Vrijeme volontiranja : 13:00 - 19:00

Ukupno sati: 10.00

Otvoreno za volontiranje: