images_volunteering.jpg

Dramska grupa

Hrvatska volontira 2019

Dom za starije i nemoćne osobe Zadar

Zadar

Marina Diklić

097 707 2779

diklicmarina@gmail.com

Trpimirova obala 21

Duje Bobić iz udruge mladih Ahimsa s korisnicama  kontinuirano radi na na pripremi i uvježbavanju kratke predstave uz povremenu podršku drugih članova udruge. U vrlo opuštenoj i podržavajućoj okolini korisnice uvježbavaju svoje tekstove i pripremaju se za  konačnu izvedbu.

Broj volontera : 4

Početak volontiranja: 24.05.2019. 10:30

Kraj volontiranja : 15.05.2019. 12:00

Vrijeme volontiranja : 10:30-12:00

Ukupno sati: 6.00

Otvoreno za volontiranje: