20190524_095739.jpg

Čišćenje okoliša udruge

Hrvatska volontira 2019

Društvo tjelesnih invalida grad Rijeka

Rijeka

Hilda Kriletić-Kurilić

091 939 1528

tjelesni-invalidi@ri.t-com.hr

Rijeka Ivana Ćikovića Belog 8a

Volontersku akciju čišćenja okoliša Društva tjelesnih invalida grada Rijeke odgodili smo zbog kiše i odradili je, umjesto planirano 23.05.2019., dan kasnije, u petak 24.05.2019. godine. Naš ured nalazi se na adresi Ivana Ćikovića Belog 8a, a u unajmljenom prostoru na istoj adresi nalazi se i Klub našeg Društva. U akciji je sudjelovalo 6 volontera našega Društva koji su rezali grane koje se pružaju preko prilaza za naše članove, kupili smeće i čupali korov oko zgrade.

Akciju smo započeli u 9 sati i završili u 12 sati, zadovoljini što smo uredili prilaze Društvu i omogućili našim članovima, tjelesnim invalidima nesmetan pristup našim prostorijama.

Broj volontera : 6

Početak volontiranja: 23.05.2019. 09:00

Kraj volontiranja : 23.05.2019. 12:00

Vrijeme volontiranja : 3

Ukupno sati: 18.00

Otvoreno za volontiranje: