test

Čišćenje okoliša udruge

Hrvatska volontira 2019

Društvo tjelesnih invalida grad Rijeka

Rijeka

Hilda Kriletić-Kurilić

091 939 1528

tjelesni-invalidi@ri.t-com.hr

Rijeka Ivana Ćikovića Belog 8a

Volonteri će očistiti okoliš na adresi Ivana Ćikovića Belog 8a gdje se nalazi ured DTI grada Rijeke kao i Klub za osobe s invaliditetom

Broj volontera : 6

Početak volontiranja: 23.05.2019. 09:00

Kraj volontiranja : 23.05.2019. 12:00

Vrijeme volontiranja : 3

Ukupno sati: 18.00

Otvoreno za volontiranje: