JPR_1998.jpg

Uređenje školskog dvorišta

Hrvatska volontira 2019

Centar za građanske inicijative Poreč

Poreč (Parenzo)

Sunčica Damjanović

052452746

cgiporec@cgiporec.hr

Partizanska 2d


Učenici/e,mladi/e volonteri/ke Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč recikliranjem materijala će urediti školsko dvorište. Volonterska akcija je završna aktivnost u sklopu projekta Volontiranje2Go,akciju organizira centar za građanske inicijative Poreč u partnerstvu s Turističko ugostiteljskom školom i društvom naša djeca Poreč. Recikliranjem materijala,panjeva,paleta i plastičnih boca izradit će se vrtni namještaj. 

Broj volontera : 10

Početak volontiranja: 23.05.2019. 11:00

Kraj volontiranja : 24.05.2019. 14:00

Vrijeme volontiranja : 11-14

Ukupno sati: 60.00

Otvoreno za volontiranje: