FB_IMG_1557843046519.jpg

Edukacija o volonterskim programima Udruge slijepih USKA

Hrvatska volontira 2019

Udruga slijepih USKA

Karlovac

Romija Radočaj Naglić

0922034590

udrugauska@gmail.com

Kralja Tomislava 9, 47000 Karlovac

U sklopu manifestacije Hrvatska volontira Udruga slijepih USKA organizirala je edukaciju o volonterskim programima udruge, potpisani su ugovori o volontiranju za programe sportske rekreacije za osobe s oštećenjem vida te program asistencije u klubovima korisnika kao i za pripremu i pisanje projekata i programa. Odazvalo se pet volontera, sudjelovali su i predstavnici Udruge, sve aktivnosti objavljene su na društvenim mrežama Facebook i Twitter!

Broj volontera : 5

Početak volontiranja: 22.05.2019. 10:00

Kraj volontiranja : 24.05.2019. 12:00

Vrijeme volontiranja : 10-12

Ukupno sati: 30.00

Otvoreno za volontiranje: