FB_IMG_1557843046519.jpg

Edukacija o volonterskim programima Udruge slijepih USKA

Hrvatska volontira 2019

Udruga slijepih USKA

Karlovac

Romija Radočaj Naglić

0922034590

udrugauska@gmail.com

Kralja Tomislava 9, 47000 Karlovac

Edukacijom o volonterskim programima Udruge slijepih USKA cilj je motivirati građane da se uključe u brojne aktivnosti koje se organiziraju u sklopu programa i projekata koje organizacija provodi, svi zainteresirani imati će mogućnost educirati se o pristupu i komunikaciji slijepoj osobi kao i pomagalima kojima se služe u svakodnevnom životu i radu. Volonteri Udruge slijepih USKA prezentirati će volonterske programe u koje se možete prema željama uključiti u skladu a potrebama organizacije. Radi se o programima asistencije u sportsko rekreativnim aktivnostima osoba s oštećenjem vida poput pikada za slijepe, kuglanja, planinarenja, nordijskog hodanja, klizanja, plesanja i borilačkih vještina. Također predstaviti će se i program pripreme i pisanje projektnih porijedloga, tehničke pomoći pri organizaciji događaja i manifestacija, uključivanja u volonterski program zdravstvene prevencije. Svi zainteresirani dobit će sve potrebne informacije o tome kako se uključiti u programe volontiranja. Programe će predstaviti dugogodišnji volonteri USKE i stručnjaci iz navedenih područja, djelatnici udruge.

Broj volontera : 5

Početak volontiranja: 22.05.2019. 10:00

Kraj volontiranja : 24.05.2019. 12:00

Vrijeme volontiranja : 10-12

Ukupno sati: 30.00

Otvoreno za volontiranje: