Tijekom održavanja aktivnosti #imašpravo potrebni su nam volonteri koji će nam u užem centru grada Zagreba pomoći u dijeljenju promotivnih materijala i senzibiliziranju javnosti o postojanju i djelokrugu Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja. 

Broj volontera : 6

Početak volontiranja: 23.05.2019. 10:00

Kraj volontiranja : 23.05.2019. 13:00

Vrijeme volontiranja : 10 - 13

Ukupno sati: 18.00

Otvoreno za volontiranje: Dragi volonteri i drage volonterke, pridružite nam se u senzibiliziranju javnosti o postojanju i djelokrugu Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja