medunarodni-dan-prava-djeteta.jpg

I ja sam važan!

Hrvatska volontira 2019

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića

Delnice

Marina Vidoš

0995982128

vidos.marina@gmail.com

Šetalište I.G.Kovačića 2, Delnice

Dana 22.svibnja 2019.učenici uključeni u aktivnost Građanskog odgoja i obrazovanja (deset učenika 5.r.) i Mali knjižničari naše škole ( četiri učenika 8.r.) ugostili su mlade s posebnim potrebama s područja Grada Delnica. U goste su nam stigli Adam, Dean, Slaven, Ivana, Katarina i Željka sa svojom voditeljicom, volonterkom Marinom Miličević. Tijekom dvosatnog druženja, učenici su s našim dragim gostima izrađivali i igrali memory, 5 sekundi, Čovječe ne ljuti se... Crtalo se, razgovaralo, smijalo... Atmosfera je bila opuštena i vesela, a učenici su vrlo emotivnim pristupom omogućili našim gostima da se osjećaju ugodno i da nam požele što prije opet doći. Zaključak je bio da ovakvih druženja treba biti puno više, jer imaju višestruku korist, kako učenicima, tako i mladima iz našega grada... Razvijali smo empatiju, toleranciju i rekla bih provodili Školu za život!! Sigurno ćemo se i iduće gidine uključiti u akciju Hrvatska volontira, a s mladima i Marinom M. smo dogovorili ponovni susret za iduću školsku godinu. Provoditeljice aktivnosti: Sarita Šimac i Marina Vidoš

Broj volontera : 17

Početak volontiranja: 23.05.2019. 10:00

Kraj volontiranja : 23.05.2019. 12:00

Vrijeme volontiranja : 10-12

Ukupno sati: 34.00

Otvoreno za volontiranje: