test

UREĐENJE UČENIČKOG KLUBA

Hrvatska volontira 2019

EKONOMSKA ŠKOLA MIJE MIRKOVIĆA

Rijeka

MELITA PERIĆ

051213890

melitalp2806@gmail.com

IVANA FILIPOVIĆA 2 RIJEKA

Članovi volonterskog kluba "Vitamin V" će uređivati i opremiti učionicu za potrebe učeničkog volonterskog kluba.

Broj volontera : 15

Početak volontiranja: 24.05.2019. 10:00

Kraj volontiranja : 24.05.2019. 14:00

Vrijeme volontiranja : 10-14

Ukupno sati: 60.00

Otvoreno za volontiranje: