test

Uređenje okoliša male škole

Hrvatska volontira 2019

Medicinska škola u Rijeci

Rijeka

Andrea Rubčić

051563814

andrea.rubcic@gmail.com

Cambierieva 7

Zainteresirani učenici će plijeviti zelenu površinu na kojoj su zasađene biljke. Učenici će pripremiti i počistiti radilište. Nakon aktivnosti slijedi osvježenje.

Broj volontera : 10

Početak volontiranja: 22.05.2019. 10:00

Kraj volontiranja : 22.05.2019. 13:00

Vrijeme volontiranja : 10-13

Ukupno sati: 30.00

Otvoreno za volontiranje: