h.v.1.jpg

Kreativna radionica

Hrvatska volontira 2019

Dom za odrasle osobe Sveti Frane Zadar

Zadar

Petra Šimunić

0955105668

dom.sv.frane@gmail.com

Ulica Fra Donata Fabijanića 6

Kreativna radionica izrade  cvijeća sa korisnicima  u "Dnevnom boravku  - Dom za odrasle osobe  Sv. Frane"  je održana uz pomoć dvije volonterke.

Broj volontera : 2

Početak volontiranja: 22.05.2019. 10:00

Kraj volontiranja : 22.05.2019. 12:00

Vrijeme volontiranja : 10-12

Ukupno sati: 4.00

Otvoreno za volontiranje: