TI

Izrada plakata na temu dječjih prava u OŠ Mahično

Hrvatska volontira 2019

CARPE DIEM

Karlovac

Filip Bojić

095 5933101

filip.bojic@carpediem.hr

Kalinovac 1c, 47286, Mahićno

U volonterskoj akciji 22.5.2019. u OŠ Mahično sudjelovalo je 16 učenika te osnovne škole. Izradili su plakate na temu dječjih prava i odgovornosti kojima su uredili svoje učionice.

Broj volontera : 16

Početak volontiranja: 22.05.2019. 17:30

Kraj volontiranja : 22.05.2019. 18:30

Vrijeme volontiranja : 17:30 - 18:30

Ukupno sati: 16.00

Otvoreno za volontiranje: