test

Volonteri u jarku

Hrvatska volontira 2019

Eko centar Latinovac

Čaglin

Mario Miličević

(+385)958525498

ekocentarlatinovac@gmail.com

Latinovac 11

 

U suradnji s udrugom OPPIDUM iz Požege, planira se čišćenje smeća i divljih odlagališta u okolici Latinovca uz cestu prema Požegi. Akciju će svojim sudjelovanjem podržati volonteri Eko centra Latinovac i međunarodni volonteri trenutno smješteni u centru, te lokalno stanovništvo Latinovca.

Akcija se provodi uz podršku Općine Čaglin čija će komunalna služba po završetku akcije sav prikupljeni otpad prevesti na službena odlagališta otpada.

Akcija je planirana za petak, 24.05.2019. u periodu od 9:00 do 14:00 sati u Latinovcu.

Broj volontera : 20

Početak volontiranja: 24.05.2019. 09:00

Kraj volontiranja : 24.05.2019. 14:00

Vrijeme volontiranja : 9-14

Ukupno sati: 110.00

Otvoreno za volontiranje: Ukoliko ima zainteresiranih da nam se pridruže, svi su pozvani. Osiguravamo topli obrok i osvježenje za sve sudionike! :)