NavrBrda.jpg

Individualne volonterske poduke u sklopu Subote za učenje - Dubrovnik

Hrvatska volontira 2019

Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai

Dubrovnik

Nikša Đerek

00385919511009

ured.vcd@gmail.com

Ul. Ante Starčevića 22

U sklopu ovog događanja ukupno se 12 volontera se srelo sa 12 djece i uložilo 18 sati volonterskog rada (na lokaciji gradske knjižnice i centra za mlade) .

Broj volontera : 12

Početak volontiranja: 23.05.2019. 15:00

Kraj volontiranja : 24.05.2019. 12:00

Vrijeme volontiranja : 8-12

Ukupno sati: 18.00

Otvoreno za volontiranje: