geometry-1044090__480.jpg

Pripreme za maturu

Hrvatska volontira 2019

Udruga za mlade Agora

Duga Resa

Daniela Marcetic

0958142843

udrugazamlade.agora@gmail.com

Jozefinska cesta 4

Završni dio projekta Priprema za maturu osnovna i viša razina-Matematika namijenjena učenicima završnih razreda srednje škole koji se spremaju za državnu maturu. S polaznicima se ponavlja gradivo Matematike koje se po planu i programu pojavljuje na državnoj maturi.

Broj volontera : 1

Početak volontiranja: 22.05.2019. 17:00

Kraj volontiranja : 30.05.2019. 21:00

Vrijeme volontiranja : 17-21

Ukupno sati: 36.00

Otvoreno za volontiranje: