kids-1093758_1280.jpg

Školski sat PP

Hrvatska volontira 2019

Udruga za mlade Agora

Duga Resa

Daniela Marcetic

0958142843

udrugazamlade.agora@gmail.com

Jozefinska cesta 4

Pomoć u učenju djeci s posebnim potrebama i prilagođeni programom. Individualiziranim pristupom jedan na jedan volonteri pomažu korisnicima programa koji teže savladavaju nastavni sadržaj u suradnji sa predmetnim profesorom, stručnim timom škole i roditeljima učenika korisnika.

Broj volontera : 2

Početak volontiranja: 22.05.2019. 16:00

Kraj volontiranja : 31.05.2019. 18:00

Vrijeme volontiranja : 16 -19

Ukupno sati: 20.00

Otvoreno za volontiranje: