Muzej

Volonterstvo i vučedolska kultura

Hrvatska volontira 2019

PRONI Centar za socijalno podučavanje

Vukovar

Goran Jelenić i Jasminka Kosor (OŠ Nikole Andrića Vukovar)

098-346-233

volonterski-vukovar@proni.hr

Vučedol bb

PRONI Centar za socijalno podučavanje kroz program Volonterskog centra Vukovar, a u suradnji sa školskim volonterskim klubom Osnovne škole Nikole Andrića Vukovar te studentima sa Sveučilištima iz Indiane, SAD, u četvrtak 30.svibnja proveo je volontersku akciju na lokalitetu Muzeja vučedolske kulture u Vukovaru. U samoj akciji uređivao će se prostor oko muzeja - sadnja ukrasnog drveća, postavljanje ukrasne kore te čišćenje prostora i vanjskih površina muzeja. Nakon kratke pauze, osoblje muzeja i volonteri organizirali su kreativnu radionicu za američke studente i volontere školskog volonterskog kluba OŠ Nikole Andrića na kojoj su se kroz izradu vučedolskih kuća upoznali s vučedolskom kulturom.

Broj volontera : 21

Početak volontiranja: 30.05.2019. 09:00

Kraj volontiranja : 30.05.2019. 12:00

Vrijeme volontiranja : 09:00-12:00

Ukupno sati: 63.00

Otvoreno za volontiranje: U provedbu akcije slobodno se mogu uključiti i ostali zainteresirani građani/volonteri, s naglaskom na mlade. Maksimalan broj dodatnih volontera ne treba prelaziti 5.