Colour

OBOJI MOJ SVIJET - VOLONTIRAJ!

Hrvatska volontira 2019

Udruga "Kolajna ljubavi"

Zagreb

Hana Ondej

0912538958

kolajna.ljubavi@gmail.com

Dom za djecu i mladež Tuškanac Tuškanac 15 Zagreb i Kuća Sv. Franje Vugrovec Augusta Šenoe 52 Sesvete

Obilježili smo akciju "Hrvatska volontira" u subotu 25.05.19. na 2 lokacije :

Centar za djecu i mlade - Tuškanac, Zagreb - od 10-12 h

Kuća Sv. Franje  - kuća za smještaj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, Vugrovec - Sesvete - od 14:30 - 16:30 h

 

S djecom iz domova smo izrađivali plakate na temu volonterizma, zabavljali se uz face-painting i zajedničko druženje....

Na obje lokacije sudjelovalo je ukupno 11 volontera i ostvareno je ukupno 44 volonterskih sati

Broj volontera : 11

Početak volontiranja: 25.05.2019. 10:00

Kraj volontiranja : 25.05.2019. 16:00

Vrijeme volontiranja : 10 - 12, 14:30 - 16

Ukupno sati: 44.00

Otvoreno za volontiranje: