test

Likovne radionice i Dan društvenih igara

Hrvatska volontira 2019

Udruga za zaštitu prava psihijatrijskih pacijenata i unapređenje duševnog zdravlja i kvalitete života Lukjernica

Dubrovnik

Mira Šejtanić

091 281 6237

Lukjernica@hotmail.com

Nikole Bozidarevica 10 a

Dana 22.5.2019. Od 12i30 do 16i30 odvijat će se likovne radionice u prostorijama Udruge Lukjernica Dana 23.5.2019. Od 12i30 do 16i30 odvijat će se dan društvenih igara u prostorijama Udruge

Broj volontera : 4

Početak volontiranja: 22.05.2019. 12:00

Kraj volontiranja : 24.05.2019. 17:00

Vrijeme volontiranja : 12i30 do 16i30

Ukupno sati: 40.00

Otvoreno za volontiranje: