test

Uređenje prilaza Mačjanskog jezera

Hrvatska volontira 2019

učenički dom Moravice

Moravice

Gordana Gerić-Paulić

0915633890

gordana.geric-paulic@skole.hr

školska 2

Volonteri Učeničkog doma ŽTŠ u suradnji sa MO Moravice očistili su i učinili dostupnim prilaz predivnom Mačjanskom jezeru u Moravicama.

Broj volontera : 12

Početak volontiranja: 01.06.2019. 10:00

Kraj volontiranja : 01.06.2019. 14:00

Vrijeme volontiranja : 10-14:00

Ukupno sati: 4.00

Otvoreno za volontiranje: