EJ2A3297.jpg

UREDIMO ZAJEDNO!

Hrvatska volontira 2020

Don Kihot terapije pomoću konja

Zagreb

Marita Mučić

0977131719

marita.mucic@gmail.com

Šimunčevečka ulica bb, Dobrodol Sesvete

Udruga za terapije pomoću konja Don Kihot poziva sve zainteresirane tvrtke da se pridruže radnoj akciji "UREDIMO ZAJEDNO!"

Naša Udruga se prvenstveno bavi terapijama pomoću konja, ali organiziramo i jahanje za građanstvo, mnoštvo zanimljivih i zabavnih evenata za djecu, te dječje rođendane. Udruga na postojećem imanju djeluje gotovo 6 godina, te je prilagodila imanje svojim potrebama. No, prolaskom vremena stvari na imanju se troše te je potrebna redovito obnavljanje dijelova imanja, te njihovo čišćenje. 

Naš zadatak bio bi nakon proljetne sezone detaljno počistiti imanje, to se donosi na grabljanje lišća, čišćenje zaraslih dijelova, čišćenje ispusta u kojem konji borave. Zatim dijelove dječjeg parka te stolove i terase za rođendane treba pobrusiti i prebojati kako bi dobili stari sjaj. 

Udruga Don Kihot uvijek teži urednosti imanja, no kako imamo jako puno korisnika za urediti imanje ipak nam je potrebna pomoć većeg broja dobronamjernih marljivih volontera ako bi se Udruzi vratio stari sjaj!

Voljeli bismo da nam sve zainteresirane firme pomognu u ovom naumu i podijele s nama svo svoje znanje i vještine kako bi se ova priča ostvarila i kako bismo za ubuduće mogli iskorititi naučene vještine u ostalim područjima i ostalim projektima kojih ova udruga ima napretek. 

Broj volontera : 10

Početak volontiranja: 23.09.2020. 13:00

Kraj volontiranja : 23.09.2020. 17:00

Vrijeme volontiranja : 13-18

Ukupno sati: 50.00

Otvoreno za volontiranje: Udruga za terapije pomoću konja Don Kihot poziva sve zainteresirane tvrtke da se pridruže radnoj akciji "UREDIMO ZAJEDNO!"